Eğitim Müdürlüğü

Eğitimin Kapsamı, Pratik meslek eğitimi ve denetimi

Bu  kanun mesleki eğitime ilişkin hükümkleri ile 3308 sayılı mesleki eğitim kanunun esnaf ve sanatkar kesimindeki pratik meslek eğitim düzenleyen hükümleri bakanlık, milli eğitim bakanlığı ve konfederasyonu İşbirliği ile bütünlük içinde yürütülür. Esnaf ve sanatkarların meslek ve sanatkarın mesleki eğitimleri, Esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları ile milli eğitim bakanlığı çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğü tarafından ortaklaşa planlanır, yürütülür, değerlendirir ve denetlenir.

Eğitimin Organizasyonu

Bu kanunda ve 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda belirlenen amaçlar dogrultusunda esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfaların, pratik meslemk eğitimini gerçekleştirmeki, her kademedeki esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının asli görevidir.

  Esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışan çırak ve kalfalarının, Mesleki eğitimlerini organize etmek için esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının bünyesinde birer mesleki eğitim danışmanlığı birimi kurulur.

 

Mesleki Eğitimi Fonu

 Esnaf ve sanatkarın her türlü meslek eğitimini faaliyetini gerçekleştirmek ve desteklemek amacıyla konfederasyon bünyesinde meslek eğitimi fonu kurulur.

Fonun Kaynakları;

A) Konfederasyon bütçesine her yıl bu amaçla konacak ödenekler,

B) Esnaf ve Sanatkarlar meslek kurrluşlarının eğitim bütçelerinden ödeyecekleri paylar,

C) Yapılacak bağışlar ve diğer gelirlerden, oluşur.

Fonda toplanan kaynak, sadece esnaf ve sanatkar kesimine yönelik yapılacak mesleki eğitimin ile bu eğitimin geliştirlmesi ve yaygınlaşması amacıyla kullanılır..

Meslek ve Eğitimin Finansmanı

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları bu kanunda belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevleri yerine getirmek için , katılma paylarının hesaplanmasında kullanılan yöntem esas alınarak, Yıllık gayri safi gelirinin % 5'ni ayırmak suretiyle eğitim bütçesi yapmak zorundadır.

  Odalar ayırdıklarını bu payın beşte birini blirliğe , Beşte birini varsa federasyona , beşte birini konfederasyon bünyesindeki meslek eğitimi fonua, hesap yılını takip eden mart ayı sonuna kadar öderler . Geri kalan miktar da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar.

  Birlik ve federasyonlar ayırdıkları bu payın beşte birini konfederayon bünyesindeki meslek eğitimi fonuna öderler, geri kalan miktarı da kendileri mesleki eğitim için kullanırlar. Konfederasyon ise ayırdığı payın tamamını fona aktarır.

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Designer By - Selim BERBER


İLETİŞİM : 0212 477 25 25 FAX : 0212 538 19 21 

ADRES : YENİ MAH. YENİ MAHALLE CAD. NO : 1 GAZİOSMANPAŞA /KÜÇÜKKÖY İSTANBUL / 34250