31.12.2022 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 07.06.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonuna olan katılına payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürülüğüne girdiği tarih takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu fıkra hükmündenn yararlanabilmesi için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. (31 MAYIS 2023’e kadar.)

Genelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir