AİDAT

*2023 Yılı Aidat Toplam Tutarı “1.121,50₺” dir.

*2023 Yılı İlk Aidat Taksidi Son Ödeme Tarihi 30 NİSAN 2023 ve ücreti “500,50₺“dir.

*2023 Yılı 2. Aidat Taksidi Son Ödeme Tarihi 31 EKİM  2023 ve ücreti “671,00₺”dir.

Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü’nden ilk kayıt için istenen belgeler:

  • Kimlik Fotokopisi (vekili varsa onunda kimlik fotokopisi),
  • Bir Adet Fotoğraf,
  • Vergi Levhası Fotokopisi,
  • 2023 yılı itibari ile kayıt ücreti 2.850‘dir.

NOT :

*Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

**Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

***Geçmişe dönük borçlarınız için lütfen iletişim bölümünden irtibata geçin.

AİDAT ÖDEMELERİNİ YAPABİLECEĞİNİZ BANKA HESAPLARIMIZ 

BANKA ADI:  TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

IBAN             : TR49 0001 2009 7670 0016 0000 02

HESAP ADI : Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası

BANKA ADI:  YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.

IBAN             : TR23 0006 7010 0000 0087 3545 86

HESAP ADI : Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası

BANKA ADI:  DENİZBANK

IBAN             : TR90 0013 4000 0025 1840 4000 02

HESAP ADI : Gaziosmanpaşa Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası