2872 sayılı Çevre Kanununun “Gürültü” başlıklı 14 üncü maddesinde;

04.06.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin müzik yayınına dair usul ve esasları ile gürültü standartlarını belirleyen “Eğlence yerlerine ilişkin esaslar” başlıklı 24 üncü maddesinin ilgili fıkralarında;

a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır.

d) 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır.

ğ) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır.

2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilimizde müzik yayın yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatılmıştır.

Yetkili idareden canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına (canlı, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılmasına bakılmaksızın) kesinlikle izin verilmeyecektir.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleme
yetkisini haiz genel kolluk birimlerimizce yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı
müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında yapıp yapmadığı gibi hususlara da dikkat edilecektir.

Genel kolluk birimlerimizin denetimlerinde halkın huzur ve sükununu bozacak ve çevreyi
rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatında belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin
üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli
bildirimde bulunulacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir