Kapasite Raporu

Kapasite raporu; üretim yapan tüm özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir. Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :

  • Yatırım Teşvik Belgesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
  • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
  • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde,
  • İndirimli Doğalgaz ve Elektrik temininde,
  • İhalelerde,
  • Kredi teminlerinde,
  • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında

5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre Odamızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Birliğimizce incelenerek onaylanmaktadır.