Programa Başvuru Nasıl Yapılır?

Girişimci eğitimini tamamladıktan sonra işletmesinin maliye ve oda kaydını yaptıktan sonra KOSGEB veri tabanına işletme kaydını yapar.

İşletme, Yeni Girişimci Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden hazırlar ve İş Modeli Formu ile diğer ekleri yükleyerek onaylar. Başvurunun işletme tarafından ilk onaylandığı tarih program başvuru tarihidir.

Performans desteği

 Performans desteği, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdam sayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.

– Performans desteği, program başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dönemi ve 2. yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar.

– Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili dönemde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

–   180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

–   540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

– 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL, İkinci performans dönemi için

–   360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

– 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL – 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir