Kredi Kullanımı İçin Gerekli Olan Esnaf ve Sanatkârlar Faaliyet Süresi:

Bilindiği üzere, kredi kullanımı için gerekli asgari faaliyet süresi vergi kaydı açılış tarihi dikkate alınarak asgari 3 ay olarak uygulanmakta ve sadece ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafı özelinde asgari faaliyet süre şartı aranmamakta idi, yapılan değişiklik ile tüm esnaf ve sanatkarlarımız ve ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren şoför esnaf için asgari 6 aylık faaliyet süresi şartı aranacaktır.

Şoför Esnafına Kredi Kullandırımına İlişkin Düzenleme:

Mevcut uygulamada ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafına kullandırılacak krediler için özellikli belge olarak esnaf adına tescil edilmiş araç ruhsatı istenmekteydi, Yeni durumda araç ruhsatına ilave olarak, esnaflık faaliyeti yapılan ticari aracı kullanmaya yeterli sürücü belgesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik (SRC) Belgesi de talep edilecektir.

Taşıt Edindirme Kredisi Kullandırımına İlişkin Düzenleme:

Esnaf ve Sanatkarlara kullandırılmakta olan yatırım kredileri içinde yer alan Taşıt Edindirme Kredisi, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoför esnafının faaliyetleri için kullanacağı araç alımlarına yönelik olarak kullandırılabilecek, diğer meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara taşıt kredisi kullandırımı yapılmayacaktır.

Ticaret Odası Üyelerine Kredi Kullandırımı:

Ticaret Odası kaydı ile birlikte 11.10.2022 tarihi öncesine ait Esnaf Odası kaydı da bulunan esnaf ve sanatkarlara “Esnaf ve Sanatkarlara 150 Milyar TL Kredi Desteği” kampanyası kapsamında sağlanan kredi kullandırımı uygulaması sonlandırılmıştır. Sadece, Esnaf Odasına ve Esnaf Siciline kayıtlı olan esnaf ve sanatkarlara faiz destekli kredi kullandırımı yapılabilecektir.

Meslek Kolu (NACE) Bazlı İşletme Kredisi Üst Limiti Uygulaması:

Mevcut uygulamada, meslek kolu bazlı işletme kredisi üst limiti uygulaması bulunmamakta olup, yeni uygulama ile birlikte, toplam 1.584 meslek kolundan belirlenen 209 meslek kolu için 100.000 TL ile 250.000 TL arasında farklı İşletme Kredisi üst limiti uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir